موتور ماشین آلودگی هوا رود کارون آلودگی

موتور ماشین: آلودگی هوا رود کارون آلودگی خوزستان ایران اهواز خوزستان شهرهای مهم ایران

گت بلاگز اخبار حوادث 6 دانشجوی قزاقستانی در مصر ناپدید شدند

به گزارش ایسنا به نقل از وستی، این دانشجویان جهت گذراندن دوره زبان به قاهره سفر کرده بودند.

6 دانشجوی قزاقستانی در مصر ناپدید شدند

6 دانشجوی قزاقستانی در مصر ناپدید شدند

عبارات مهم : جستجو

وزارت امورخارجه قراقستان از ناپدید شدن شش دانشجوی این کشور در مصر خبر داد.

به گزارش ایسنا به نقل از وستی، این دانشجویان جهت گذراندن دوره زبان به قاهره سفر کرده بودند.

6 دانشجوی قزاقستانی در مصر ناپدید شدند

از ۲۰ ژوئیه تاکنون هیچگونه اطلاعی از آنان در دست نیست و مفقودشدگان متولد ۱۹۹۳ میلادی تا ۱۹۹۵ میلادی هستند.

گفته شده است این دانشجویان جهت سکونت در قاهره منزل ای را اجاره کرده اند و تاکنون جستجو جهت یافتن آنان بی نتیجه بوده است.

به گزارش ایسنا به نقل از وستی، این دانشجویان جهت گذراندن دوره زبان به قاهره سفر کرده بودند.

پلیس مصر و سفارت قزاقستان در این کشور همچنان به دنبال یافتن اطلاعاتی از اوضاع این دانشجویان هستند.

واژه های کلیدی: جستجو | قاهره | میلادی | دانشجویان | اخبار حوادث

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz